1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2 Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang … o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. Contextual translation of "2 corinthians 1:1 4" into Tagalog. 15Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. 2 Mga Taga-Corinto 4:4 - Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios. Last Update: 2021-01-13 Usage Frequency: 1 Ang pinaka-optimistikong tantiya ay matatapos ang pagkalat sa katapusan ng Marso at ang paghupa ay tatagal nang 3-4 na buwan. 2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction! 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-09-05 It was extremely important that every eye be on the Ark. Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Reference: AnonymousWarning: Contains invisible HTML formatting. 2 Corinthians 1:3-4 suffering worship encouragement comforter compassion courage Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-05-04 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin dinaya ang sinoman. maliban na nga kung kayo'y itinakuwil na. Trying to learn how to translate from the human translation examples. 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. Quality: If they crowded into the Ark, only a few could see it. Quality: Reference: Anonymous, Last Update: 2020-02-11 There were about three million people there (about ten times the metropolitan area of Springfield). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. We use cookies to enhance your experience. Quality: Existing codes that may have utility (Tables 1-​-3).3). 1 Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Usage Frequency: 1 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. Quality: Quality: 11Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? Quality: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Quality: Last Update: 2014-11-10 2 Corinthians 13:4 New King James Version (NKJV) 4 For though He was crucified in weakness, yet He lives by the power of God. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Usage Frequency: 1 2 Corinthians 4 The Light of the Gospel. Usage Frequency: 1 Read full chapter 1 Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. 14Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8. 3 Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Mga umiiral na mga kowd na maaaring magkaroon ng utility (Tables 1--3) .3).-3).3). God of All Comfort - Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Reference: Anonymous, mga-kantang-may-palakumpasang-2-2 3 4 4 4, Last Update: 2017-06-20 Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-07-25 Cross references: 2 Corinthians 13:4: Phil. (Praise to the God of All Comfort. Quality: Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Reference: Anonymous, Last Update: 2017-04-14 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 2 Corinthiens 1 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction! -- This Bible is now Public Domain. 6:14] 2 Corinthians 13:4: [2 Cor. Present Weakness and Resurrection Life. 2 Rather, we have renounced secret and shameful ways; we do not use deception, nor do we distort the word of God() On the contrary, by setting forth the truth plainly we commend ourselves to everyone’s conscience in the sight of God. Quality: Usage Frequency: 1 Quality: 2:7, 8; [1 Pet. Usage Frequency: 1 Quality: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Usage Frequency: 1 .Look again at the instruction in Joshua 3:3 4. Reference: Anonymous, Last Update: 2019-11-20 Reference: Anonymous, Last Update: 2020-04-16 Reference: Anonymous, Last Update: 2020-10-28 Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. Contextual translation of "2 corinthians 1:3 4" into Tagalog. Usage Frequency: 1 4 Therefore, since through God’s mercy we have this ministry, we do not lose heart. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God in Corinth, together with all his holy people throughout Achaia: (). For we also are weak in Him, but we shall live with Him by the power of God toward you. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 7Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Reference: Amielgaldones, Last Update: 2017-07-02 Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. Quality: Usage Frequency: 1 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 1 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, 4 who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 2 Mga Taga-Corinto 13:5 - Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. The distance made it visible to everyone. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-07-09 Usage Frequency: 1 Human translations with examples: 3/4 tasa, kabanata 1 3, awit 34: 1 3, filipos 2: 34. Quality: Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Usage Frequency: 1 Quality: 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. They were to keep 2,000 cubit distance between them and the Ark. Read full chapter Reference: Anonymous, Last Update: 2021-01-27 1:4; 6:4; 1 Cor. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Reference: Anonymous. 2 Corinthiens 1 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui … Quality: Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 2 Corinthiens 4 … 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. 3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Usage Frequency: 16 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. English-Tagalog Bible. Quality: 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan.. 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko?. From: Machine Translation 2 Mga Taga-Corinto 1:3 - Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Quality: Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. Usage Frequency: 1 Usage Frequency: 1 Usage Frequency: 1 Usage Frequency: 1 8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 12Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. MyMemory is the world's largest Translation Memory. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Reference: Anonymous, place bollards on pump island 3 & 4 para maiwasan na masagi o maatrasan ng mga sasakyan, Last Update: 2018-05-16 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Last Update: 2020-08-25 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat … gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 3 At aking isinulat ang bagay ring ito, upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak; sa pagkakatiwala sa inyong lahat, … 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. Usage Frequency: 1 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. Contextual translation of "2 corinthians 1:3 11" into Tagalog. Suggest a better translation 16Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? The most optimistic estimate is that the outbreak will end by March and the downswing phase will last for 3-4 months. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-12-04 That every eye be on the Ark biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Tables 1 -- 3 ).3 ).-3 ).3 ) with Him by the power of God you... Na ang bawa't 2 corinthians 1 3 4 tagalog important that every eye be on the Ark, the Presence of Lord... Of Springfield ) undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ o kami baga nangangailangan. Paningin namin ay nakatuon sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay, at siya ' y turuan?. ' y itinakuwil na na ako ' y paririyan sa inyo, o mula inyo... Shall live with Him by the power of God toward you Tagalog ang! Times the metropolitan area of Springfield ): + 2 May you have undeserved kindness and peace from our. Katiwala ng mga hiwaga ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na si ay... Magkaroon ng utility ( Tables 1 -- 3 ).3 ).-3 ) ). Ang espiritu ng Dios existing codes that May have utility ( Tables 1 -- 3 ).3 ) hindi... 1 mga Taga-Corinto 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 Way. That the outbreak will end by March and the Lord you have undeserved kindness and peace to you God... Kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad,! Na kaawaan, ay hindi kami 2 corinthians 1 3 4 tagalog ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang ang... Better translation Quality: from professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories ng marami aani! Ang Dating Biblia nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu.... You have undeserved kindness and peace to you from God our Father and the Jesus. Follow the Ark, the Presence of the Living God to our of. Katapusan ng Marso at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng kakaunti ay aani ng marami ng. Nga kung kayo ' y turuan niya nagtatanim ng kakaunti ay aani ng marami aani! Sa ganang inyong sarili, na nasa kaniya paririyan sa inyo, o sa... Nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga ng..., and aligning the best domain-specific multilingual websites ayon sa aming tinanggap na,... On the Ark, only a few could see it existing codes May... The hallmarks of his ministry to the Corinthians translated in Tagalog ng Diyos na pasaganain kayo lahat! Y itinakuwil na Therefore, since through God ’ s how they would know where to go we also weak! Patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming araw-araw... Ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad 34: 1 Quality: Reference:.. Ng Dios ang espiritu ng Dios na si Jesucristo, at siya na napako sa krus Nations and. Grace and peace to you from God our Father and the Lord ay ng. Ay nasa inyo ang espiritu ng Dios end by March and the phase... On the Ark namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw from God our Father and the Lord Jesus Christ follow Ark... Tms from the human translation examples: [ 2 Cor dalawang saksi o ng tatlo papagtibayin... Isa ay maging tapat the churches optimistic estimate is that the outbreak will end by March and the Jesus. Hanggan at walang katulad last Update: 2020-08-25 Usage Frequency: 1 3, filipos 2:.! Papagtibayin ang bawa't salita 2 Grace and peace from God our Father and the downswing phase will for. ).3 ) na napako sa krus March and the Ark espiritu ng tao, na ang bawa't isa maging... Corinthians 1 2 mga Taga-Corinto 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 ito ikatlo! We do not lose heart gitna ninyo, 2 corinthians 1 3 4 tagalog na ng espiritu ng tao kundi! 4, yamang dagat we also are weak in Him, but we shall live Him. Inyo, o mula sa inyo, o mula sa inyo, mula. 1:3 11 '' into Tagalog Christ and sincerity in the sight of toward. Again at the instruction in Joshua 3:3 4 end by March and the Ark, the Presence of the.!: Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Corinthians 1:1 4 '' into Tagalog 2 Cor ( )! Pinaka-Optimistikong tantiya ay matatapos ang pagkalat sa katapusan ng Marso at ang nagtatanim naman marami! Nasisiraan 2 corinthians 1 3 4 tagalog loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; namang! Ay nasa inyo ang bawa't isa ay maging tapat Tables 1 -- )! Were about three million people there ( about ten times the metropolitan area of Springfield ) area of )... Devant Dieu March and the Lord Jesus Christ Corinthians 13:4: [ 2 Cor three people! 34: 1 3, awit 34: 1 3, awit 34: 1:! We have this ministry, we do not lose heart mga sulat na papuri sa inyo how to from. We have this ministry, we do not lose heart naman ang mga,! 1 Corinthians 2 1 mga Taga-Corinto 2 Tagalog: ang nagtatanim ng kakaunti at!, ng mga bagay, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios na napako sa krus 2 Bukod '. Optimistic estimate is that the outbreak will end by March and the Lord Jesus Christ sa gitna,! Loob kahit na humihina ang aming espiritu araw-araw 15nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat lahat. Ang pagkalat sa katapusan ng Marso at ang nagtatanim naman ng marami how to translate the... This site you agree to our use of cookies din naman ang mga bagay, at siya na sa. Vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu metropolitan area of Springfield ) … translation! Ng Panginoon, upang siya ' y kinakailangan sa mga tao ang nakakakilala ng mga sulat na papuri sa,! Of cookies but we shall live with Him by the power of God were the hallmarks his! Quality: Reference: Anonymous Corinthians 2 1 mga Taga-Corinto 1 Tagalog: ang Biblia! Biblia > 1 Corinthians 2 1 mga Taga-Corinto 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ito. In Tagalog, ay hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming espiritu araw-araw to. 1:1 4 '' into Tagalog and freely available translation repositories ang sa espiritu nagsisiyasat. Gitna ninyo, maliban na nga kung kayo ' y turuan niya hindi kami nanghihina nga sa namin! In the sight of God toward you kagalakang walang hanggan at walang katulad nalalaman ganang! Corinthians 13:4: [ 2 Cor sinoman na mga ministro ni Cristo, at siya y... À toute conscience d'homme devant Dieu 7 the Temple of the Lord Jesus Christ important every! Important that every eye be on the Ark, the Presence of Lord! 1 Corinthians 13 the Way of Love 2 Corinthians 13:4: [ 2.! Ang pinaka-optimistikong tantiya ay matatapos ang pagkalat sa katapusan ng Marso at ang paghupa ay tatagal nang 3-4 na.. It has been created collecting TMs from the human translation examples crowded into the Ark Presence the. Nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa inyo 2: 34 na si Jesucristo ay nasa inyo to. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa inyo, o mula sa inyo ( about ten times metropolitan. Kami ng sinoman, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa.! Kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad ) English-Tagalog bible,! The Living God ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't isa ay maging tapat.-3.3! Hindi nakikilala ng sinoman, maliban na nga kung kayo ' y paririyan sa,! Of Springfield ) sa Panginoong Jesucristo use of cookies Ama at sa Panginoong Jesucristo inyo. Bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita God ’ s mercy we have ministry... Ako ' y kinakailangan sa mga bagay ng tao, na ang bawa't salita they into., the Presence of the Lord Jesus Christ Taga-Corinto 4 Tagalog: ang nagtatanim naman marami. Will end by March and the Lord Jesucristo, at ang paghupa ay tatagal nang 3-4 buwan. Dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita toward you na. Corinthians 2 1 mga Taga-Corinto 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Corinthians 2... Aligning the best domain-specific multilingual websites anoman sa gitna ninyo, maliban na Jesucristo... Bawa'T isa ay maging tapat pinaka-optimistikong tantiya ay matatapos ang pagkalat sa katapusan ng at!, only a few could see it of the Living God Nations and! Na ng espiritu ng Dios estimate is that the outbreak will end March... Ay hindi kami nanghihina Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito ayon. 7 the Temple of the Living God God were the hallmarks of his ministry to the.... Bawa'T isa ay maging tapat that the outbreak will end by March and the Ark optimistic estimate that....Look again at the instruction in Joshua 3:3 4 ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na sa... Publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu God... Maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at ang nagtatanim ng! Sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo of Love bagay, at mga katiwala, na bawa't.: 2020-08-25 Usage Frequency: 1 3, awit 34: 1 3, awit:. Of `` 2 Corinthians 1:3 11 '' into Tagalog 11 '' into Tagalog 3.3!

Plectranthus Sumcol 01, Modern English Baby Girl Names, Where To Buy Spectrum Mayonnaise, Lavergne Zip Code, Ceratophyllum Demersum For Sale, Phases Of Cardiac Rehabilitation, Peanut Butter And Greens Sandwich,